Category Archives: Fără categorie

Rugă pentru omenire

Image

Nimic în lumea asta nu ne mai leagă,

Decât:

Un pământ rotund și cuvântul mamă…

Cu soarele monetei și vântul de hârtie

Mulți vor dori să vândă și tot ce-i scris veciei…

N-am măsurat cu arcul zburând în depărtare

Văzduhul de unire al mâinilor de inimi

Și ne-am grăbit ca zgomotul pe altul să-l coboare

Cu glasul suferinței respirat de stânci.

În lume nu-s copaci care să ne țină

Livezile de fructe amare și haine,

Crescute pe lungi ramuri de nostalgii ciudate

Și trist ca niciodată: mai vor să se înalțe.

Minciuna ni-i complice la tot ce modelează

O gură fără minte și- un creier fără geană…

Căci  arma fără gloanțe  pe buze se deschide

Când vrem să ținem lumea în pumnul de cuvinte.

Ne-am  învățat și noi ca un balaur

Să îngrozim pământul pe oglinzi reale,

Mai des ca niciodată lumina-n ochi ne țese

Durerea unui mâine pe care nu-l pricepe.

De ne-am trezi ca visul precum trezește viața

La tot ce azi ne leagă prin mâini și prin cuvinte

N-ar plânge răsăritul de un copil ce-adoarme

Pe-o pleoapă de amurg  că n-are-un colț de pită.

Vom fi și noi străini și nu ne vom cunoaște

Ca frunzele focului pe ramul de jăratec,

Când  se vor strânge apele, cascadele vor arde

Ne va uita Pământul și cuvântul Mama!

Reclame

POEZII: NIMBUL ETERNITĂŢII ŞI ALTELE

Nimbul Eternităţii

Mamă, uite Eternitatea cum fuge desculţ

Când din iarbă lumina se ridică pe cruci.

Un obraz de făclie mă sărută pe inimă…

Priveşte, tată, cerul, cum se joacă cu mieii.

 

Văd doar stânci îmbrăcate cu pânze de in

În genunchi, cum se roagă cu piepturi deschise

Ca ferestrele sfinte ale unor morminte

Ce preschimbă piatra în suflare de nimb.

 

Uite, frate, toate câmpiile au devenit munţi

Şi pe frunţile lor o mână blândă seamănă lumină.

Nu-i oare astăzi ziua cea dintâi

În care pe ramul lumii creşte nemurirea

Şi Eternitatea se plimbă desculţ

Ca un Univers tânăr printre umbre de ceară?

De mână

Şi în mormânt

Ne vom căuta să ne ţinem de mână.

Şi de umbrele noastre

Nu ne vom teme…

Ele duc c-un braţ alb serile

Ce-au scris pe frunze sărutul ierbilor!

Şi ne vom ţine de mână

Ca doi copaci visători,

Ce-şi adorm frunzele-n rouă

Ca-ntr-un vers,

Unde izvoarele plâng într-un glas

Până când ecoul îngheaţă-ntr-o lacrimă

Dar mai curg ca prăpastiile-n mare.

Noi ne vom ţine de mână

Şi când ne-om trezi,

Într-un piept de amiază târzie.

Prin rădăcini de dor

Ne vom bea inimile cu o singură sete

Şi cu lumini obosite ne vom îmbrăca

Într-o amiază târzie…

Unde răsăritul de mână se ia cu amurgul,

Unde păsările devin linişti de cristal

Prin care priveşte iubirea.

Într-o amiază devreme

În care ne vom ţine de mână

Şi de umbrele noastre

Nu ne vom teme…

 

Ce mândru neam prin inimă

se plimbă

Ce mândru neam prin inimă se plimbă

Când ochii printre rafturi în Biblioteci străine,

Culeg cu presimţire cuvintele latine

Ce duc pe umeri dorul şi dragostea de limbă.

 

În liniştea lecturii eu rog să ne trăiască:

Păstorii şi poeţii ce-n inimi cos dreptate;

La fel precum iubirea de limba românească,

Înveşniceşte timpul şi-n străinătate!

 

De-aici pe unde teatrul lui Molière se plimbă

În limba dulce, aspră a galilor străbuni,

Eu caut printre umbre icoana limbii sfântă

Duminică ce-mi face din astă zi de Luni;

 

La moartea mea nu se vor strânge teii

La moartea mea nu se vor strânge teii
Ca să cioplească-n piatra aerului greu,
Un cer de inimi cu glas de Dumnezeu
Și un altar, la care, nu se-nchină ateii.

O umbră a stelei îmi va sluji ca noapte
Când visul meu va hoinări desculț
Pe stâncile de-apus ce au ca cifra șapte
Izvorul ce topește amurgul în fântâni.

E moartea aceasta o muză prea vulgară
Pe care doar poeții o îmblânzesc iubind.
Un somn de cer cântat de-o toamnă rară
Când nu mai văd cocorii pana lor scriind.

Nu vor arde mările, nici enervat vulcanul
Nu-mi va așterne haina izvoarelor de foc
La moartea mea, voi arunca pumnalul
În pieptul vieții  zgârcită de noroc.

 

Baladă

Voi cu sufletul de săbii, v-aţi visat pe câmp de luptă

Cum ne ridicaţi în vârfuri inimile fără arme…

Şi-aţi privit ca printr-o sticlă rătăcită-n piept de mare

Dacă-i scris să-i fiţi stăpânii Ţării mele din Baladă…

Noi, pe frunţi îngândurate nu-mblânzim parfum de spin

Care-n vise să se culce peste gânduri cu venin.

De-ar fi fost s-avem pe umeri munţi de aur cu arginţi

Un balsam de frică-n noapte, azi v-ar fi făcut cuminţi…

Nu vă laudă nici răul chiar de-n slujba lui vi-i firea

Nici războiul nu vi-i tată, să vă judece prostia.

Ce-a fost sumbru pe sub frunze, vântul vremii risipeşte

Dar o inimă de gheaţă e un foc ce-n vis mocneşte.

Precum melcul se retrage luând şi lumea după sine

Voi ca scuze după ceartă veţi păşi pe scări de rugă

Vrând s-ajungeţi pe tărâmul unde visul din dorinţe

Se preschimbă în armată şi cu pleoapa se cunună.

Dar prezentul se desprinde ca doi muri de mănăstire

De o vreme când trecutul din dureri ţesea mândrie

Şi cu vis de Dumnezeu umplând cupa din Baladă,

Azi o varsă pe tărâmul unui neam ce n-are spadă!

Noi cu sufletul de pace, ne-am visat pe o câmpie

Cum ne-mbrăţisam pământul în Cântarea României,

Şi-am privit ca prin fereastra răsăritului de veac

Dacă-i zi frumoasă astăzi, să coboare visul Dac! 

  

Spre  Soarele de-Atunci 

Scumpi frați de dincolo de Prut,

Comori de inimi ai Patriei Române!

Atâțea ani pe umeri cad șuvoi

Și trist rostim în taină: Unirea nu mai vine…

 

Cu ce-am greșit? noi, n-am furat pe nimeni

Nici n-am cerșit avere cu arme și hoție.

N-am judecat infernul din mintea comunistă

Ce-a semănat durerea înmulțind  morminte…

 

Au!Unde sunt poeții  ce-au ridicat zidirea

Unui piept de aur ce cântă fericirea?

La ce amurg privește un Inculeț al țării

Să ne privească dorul pe tâmplele serii?

 

 Basarabia mea,  azi ți-a trimis scrisoare

Și-așteaptă răsăritul cu România Mare…

De-atâta cuget trist pe albele-i file,

I  s-a uscat condeiul și vocea i se stinge.

 

A amorțit ecoul ce-n vremea deșteptării

Suna în glas de clopot pe câmpul învierii

Nici vântul nu mai ține în palme tricolorul,

De-atâta dor, pământul, își uită viitorul.

 

Când cerul din adânc al lacrimii de Prut

Va coborî-n cetate cu Soarele de-Atunci,

În leagănul de zori ne vom plimba cu soarta

Spre zile de Duminici, iubind Eternitatea!

 

SCUMPI PRIETENI AI MEI !

 

Scumpi prieteni ai mei!

 

Când  redeșteptarea sufletului pe hârtie prinde glas, undeva ecoul adânc al Creației ne cheamă să sprijinim veșmintele de gânduri în cuiele timpului etern. Să desenezi pe pânză portretul ,,adâncului nepătruns,, este cea mai Sfântă Operă de artă în care  însăși Ființa este creatoare de noi margini ale tainei. Și astfel devenim un Muzeu Uman ridicat din pietrele gândurilor.  La rândul său, Muzeul acesta cântă. O cântare pe care numai inima dornică de a-și simți tălpile arzând în focul creației are dreptul la audiție. Căci, creația pe lângă scris și imaginație mai are nevoie și de acea binecuvântare exterioară. Acea însuflețire a gândului creator în spiritul altor rațiuni depinde în profundă măsură de interesul și atenția ce i se acordă.

Propunerea mea pentru voi, prietenii mei, pornește din respirațiile acestor meditații: Să fac din tehnica modernă o purtatoare de cuvânt a gândului meu hârtie.

Fapt pentru care, la cerințele multor semeni de-ai mei, trăiesc astăzi în promisiunea lor făgăduită.

O simplă odaie de gânduri din necuprinsa casă de marmură rece a acestei lumi virtuale, îmi va oferi posibilitatea să împărtășesc  privirilor gânditoare, reflecții de pe rafturile zilelor din biblioteca interioară. Căci, îmi stăpânește uneori un gând ce prezintă creația mea un izvor cu tălpi de cetate. Și pentru ca să-și odihnească umerii apelor, acest izvor duce lipsă de maluri. În consecință eu prezint un braț de mal, și dumneavoastră cititorii mei, sunteți un al doilea braț de țărm. Astfel reușim ca împreună să creștem izvorului un zbor liniștit spre marele univers al făuririi de gânduri. Și anume înălțarea apelor, sau mai bine zis suspendarea acestora fără de stânci în văzduh, le preschimbă în lumini. Adică în lumini către cerul meu pentru Dumneavoastră!

Cu mult drag și recunoștință,

Crina Popescu